Gotowe Domy ITS

Wykonanie filmu promocyjnego dla GOTOWE DOMY ITS z Koszalina.  Zlecenie objęło wykonanie spotu filmowego reklamującego firmę ITS

www.its-koszalin.pl

pl_PLPL